Mötesplatsen för dig inom miljöteknikbranschen ○ Lördag, december 20, 2014

48,9 miljoner ton elavfall producerades under 2012.

Banken antar ett ”skuggpris” på koldioxid.

Bilarna kommer att kunna köra själva utan mänsklig inblandning.

Enkelt arbetssätt när det gäller komplex redovisning.

Skärpta miljö- och säkerhetskrav samt att ledningsnätet måste förnyas.

Sverige borde ha infört ett insamlingssystem för textilier på samma sätt som för papper och plast.

Erbjuder elbilskunder möjlighet att snabbladda på 25 minuter.

Intelligent styrning ger bättre inomhusmiljö.

Grundförutsättningarna för globalt avtal saknas.

Mätningar av luftkvaliteten i centrala Sundsvall visar att partikelhalterna är för höga.

Statkraft kommer att producera 100 procent förnyelsebar fjärrvärme.

Har inte klarat av att ta sig an uppgiften tillräckligt systematiskt.

Kalixborna är nöjdast i landet med sitt kranvatten.

Nästan 26 procent uppnår inte den utlovade energianvändningen.

De första av de 77 2-axliga stadsbussarna med 9-litersmotorer kommer att levereras under första...

Problemen med illegalt fiskeanses vara stort.

Avfallet återvinns istället för att brännas upp.

Syftet är att skapa ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling.

I årets återvinningskommun nås en hög insamling av producent/ansvarsmaterial.

Utsläppet är spårat till den ledning som kommer från Järva, Sundbyberg och Järfälla.

Inom projektet Enesca vid Uppsala universitet har forskare inom nanoteknologi och kemi utvecklat...

Antalet fordon som drivs med vätgas ökar inom EU.

Obligatoriskt krav för statliga köpare av trä, byggmaterial, möbler och papper.

Green Highway-regionen får en tätposition i Europa

Anläggningen kommer att försörjas med matavfall från Stockholms läns södra kommuner.

NCC bygger landets första flerbostadshus som producerar egen värme och el.

Levererar förnybara drivmedel såsom Diesel Bio +, el och gas,CNG.

Byggnaderna uppförs enligt standarder för miljöklassat byggande.

Fler är alltså villiga att betala mer för miljöcertifiering.

Arbetar med företagets kvalitets- och miljöfrågor.

Verktyg som ger möjlighet att enkelt hantera priser och normer.

Rapporten följer upp prisutvecklingen för etanol och biodiesel.

Offentlig sektor ska gå före mot ett energieffektivt samhälle.

Kollektivtrafik verktyg för ekonomisk utveckling och långsiktiga miljö- och...

På 1 000 bananskal kan man köra 100 kilometer med biogasbil.

Användningen av kol i kraftvärmeverken ökade med 46 procent första halvåret...

Textilavfallet ökar i takt med textilkonsumtionen.

Ett samarbete mellan Garo, Oresundskraft och IKEA.

Transportinköpspanelen är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet,...

Varje lägenhet är utrustad med ett system som reglerar effektuttag och...

Stockholm ska leda arbetet med att minska elkonsumtionen.

Kvartersnära återvinningscentraler förenklar för människor att återvinna och...

Länets energi- och klimatarbete ska bidra till hållbar tillväxt.

Stränga krav på kemikalier och andra råvaror.

Bilar kör till 93 procent på fossila bränslen.

Det finns mer än 100 000 industriellt tillverkade kemiska ämnen i omlopp.

Efter investeringen av ledbelysningen som mer än halverades...

Arbetet med att främja regionens affärs- och utvecklingsmöjligheter inom...

Metso har fått en order från UNI Viridas d.o.o  på ett komplett...

Projektet ska stimulera och driva utveckling kring elektrifiering av fordon...

Beräknas producera 350 000 kilowattimmar solel årligen.

En energikartläggning kostar cirka cirka 60 till 80 000 kronor.

RECO Baltic 21 är ett flaggskeppsprojekt för EU:s Östersjöstrategi

Initiativ vid Världsbanken som ska stödja klimatprojekt i de fattigaste...

Både Rosshavet och östra Antarktis är unika ekosystem som förtjänar skydd....

KTH solar boat kommer att vara utrustad med högpresterande
solpaneler...

All el i Höganäs kommer under vissa tider enbart från den lokalproducerade...

Cirka 60 fastigheter har renoverats med relining med expoybaserade metoder...

Förslag om att tillfälligt ta bort 900 miljoner utsläppsrätter ur...

Pressreleaser

Platsannonser

Rss Icon

Kalender

 • Inga kommande evenemang i jan 14
 • Inga kommande evenemang i feb 14
 • Inga kommande evenemang i mar 14
 • Inga kommande evenemang i apr 14
 • Inga kommande evenemang i maj 14
 • Inga kommande evenemang i jun 14
 • Inga kommande evenemang i jul 14
 • Inga kommande evenemang i aug 14
 • Inga kommande evenemang i sep 14
 • Inga kommande evenemang i okt 14
 • Inga kommande evenemang i nov 14
 • Inga kommande evenemang i dec 14

Kvartersnära återvinningscentraler

Förbättra möjligheterna att återvinna avfall

Produktnyheter

Tags in Category