Du är här:

Miljötekniknyheter.se

Lördag, september 14, 2013

Divided

Järnväg

Forskare på Chalmers har tagit fram en unik integrerad motordrift- och batteriladdare för elbilar.

Den tio våningar höga laboratoriebyggnaden vid nya Karolinska sjukhuset, KS, får renvatten från Falun. Samma sak med...

Senaste nyheten

Barack Obama förevisades svenska teknikinnovationer

Under sitt statsbesök i Sverige så passade USA:s president Barack Obama på att besöka KTH för...

Barack Obama förevisades svenska teknikinnovationer

Under sitt statsbesök i Sverige så passade USA:s president Barack Obama på att besöka KTH för...

Är nu certifierat av Passive House Institute

Ekstrands nya passivhusfönster EC/90 Plus+ är nu certifierat med aluminium-beklädnad. EC/90...

Ett effektivt resursutnyttjande i en industriell symbios möjliggör målen

Michael Martin, avdelningen för Industriell miljöteknik, Linköpings universitet, visar i sin...

Andra generationens etanol konkurrerar inte med livsmedelsproduktion

Transportfirman Kyl & Frysexpressen kör åt alla de stora dagligvarukedjorna. Idag kör de 12...

Innehåller i år en intressentanalys med betygssättning

Nu presenterar Jämtkraft sin andra hållbarhetsredovisning, som avser verksamhetsåret 2012.

Fyra risknivåer och differentierade sanktionsavgifter beroende på företagets storlek. Det är delar av det förslag...

Skärpta krav på hygieniskt utförande i livsmedelsproduktion genererar nu nya produkter.

WWF välkomnar initiativet från de nordiska statsministrarna att stötta president Obamas beslut att stoppa nya...

Regeringens ambition är att göra vägtrafiken oberoende av fossila drivmedel.

Genom borrningar djupt ner i bottensedimentet ska Östersjöns klimat- och miljöutveckling de senaste 130 000 åren kartläggas.

Inom den globala standardiseringsorganisationen ISO startar nu ett arbete för verifiering av miljöteknik, samt utvärdering av miljöprestanda.

Under statsbesöket i Stockholm valde President Obama att möta Petra Wadström, uppfinnare av Solvatten.

Under sitt statsbesök i Sverige så passade USA:s president Barack Obama på att besöka KTH för att titta på och få höra om svenska framsteg inom...

Green Landscaping har förvärvat träd- och skogsvårdsföretaget Jacksons Trädvård.

Den mellanstatliga Östersjöorganisationen HELCOM ska i oktober fatta beslut om reviderade och slutliga miljömål för Östersjöns övergödning och...

Nu är Stockholms Hamnars första, och Stockholms största solcellsanläggning klar att tas i drift.

Tranås kommun ska nu testa två eldrivna Nissan Leaf, som laddas på Tranås Energis tre laddningsstolpar, med 100 procent förnybar el –...

Rss Icon