Kemikalieskåp – krav och regler

Om du på något sätt arbetar med farliga kemikalier och brandfarliga ämnen är det viktigt att dessa hanteras och förvaras på ett säkert sätt. Det finns lagar och regler som styr hur förvaringsutrymmen för denna typ av ämnen ska vara tillverkade. Vi går igenom krav och regler för kemikalieskåp och miljöskåp, och visar var du kan hitta certifierade och brandisolerade kemikalieskåp för er verksamhet.

Lagar, krav och regler för kemikalieskåp

Hanteringen av farliga kemikalier är något som regleras av flera olika myndigheter och förordningar. När du ska förvara kemikalier är det alltså många krav som måste mötas om du ska undvika dels skador i miljön, dels rättsliga påföljder.

Om du är osäker kan du alltid ta hjälp av en leverantör med expertis på området, som har erfarenhet av alla typer av kemikalieskåp, och krav de måste uppfylla.

Certifierade kemikalieskåp & miljöskåp

Olika kemikalier och andra farliga ämnen kräver specialanpassade kemikalieskåp och miljöskåp för att de ska kunna förvaras säkert. För att hitta rätt kemikalieskåp som lever upp till rådande krav och regler vänder du dig med fördel till en leverantör med expertis på området, som JIWA, vars kemikalieskåp och annan förvaring av farliga ämnen är certifierade och brandtestade. JIWA är medlemmar i brandskyddsföreningen, och kvalitets- och miljöcertifierade.

Flexibla lösningar för förvaring av farliga substanser hittar du även hos PK Produkter. Deras kemikalieskåp och miljöskåp finns i olika modeller för olika ämnen och behållare, och är så klart godkända för förvaring av farliga vätskor och ämnen. På PK Produkter har man över 30 års erfarenhet av att hjälpa företag att skydda miljön med hjälp av produkter som kemikalieskåp och annan kemikalieförvaring.

Kemikalieskåp enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker fokuserar på att förebygga personskador, och tar upp aspekter med kemikalieförvaring som andningsskydd, risk för frätning, åtgärder mot risker för förtäring och så vidare. Här kan du läsa mer om sanktionsavgifter vid överträdelse av reglerna, och vad som krävs för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på korrekt hantering av farliga ämnen.

Regler kring kemikalieskåp i svensk lagstiftning

I Förordning (2008:245) framgår till exempel att det krävs tillstånd för att hantera ”särskilt farliga kemiska produkter, om hanteringen inte är yrkesmässig”. Här finns även information om vad som krävs i form av märkning av kemikalier, samt en rad undantag och specialfall. I Miljöbalken (1998:808) kan du hitta regler om straff vid felaktig förvaring och hantering av farliga ämnen. Även hos Kemikalieinspektionen kan du läsa mer om förvaring av farliga kemiska produkter, tillståndskrav och liknande.

MSB:s föreskrifter kring kemikalieskåp

Myndigheten för säkerhet och beredskap grundar sina föreskrifter om kemiska produkter på EU-förordningar som REACH och CLP-förordningen. Föreskrifterna syftar till att klassificeringen av kemiska farliga produkter ska göras enligt ett enhetligt regelverk och att alla produkter har ett tillhörande säkerhetsdatablad, som informerar om produktens egenskaper.

Välj kemikalieskåp – fem frågor

Har du läst på om förvaring av kemikalier i alla regelverk och föreskrifter ovan, men är fortfarande osäker på vilken typ av kemikalieskåp du behöver? Kontakta i första hand en leverantör av kemikalieskåp som kan hjälpa dig. Som hjälp på traven bör du kunna svara på följande frågor för att kunna ta ett informerat beslut.

1 Får kemikalierna samförvaras?

För att ämnen ska få förvaras tillsammans får de inte riskera att reagera med varandra. Brandfarliga vätskor får till exempel inte förvaras tillsammans med brandfarlig gas.

2 Behöver kemikalieskåpet vara ventilerat?

Kemikalier i öppnade förpackningar är en typ av förvaring som kräver ventilation. Olika ämnen kräver olika typer av ventilation, som teknisk ventilation och ventilation som skapar undertryck i nedre delen av skåpet.

3 Kommer brandfarliga ämnen att förvaras?

Särskilda kemikalieskåp behövs vid förvaring av brandfarliga ämnen. Det krävs också rutiner för vad som sker om olyckan är framme.

4 Får kemikalieskåpet innehålla frätande ämnen?

Om frätande ämnen ska förvaras i skåpet måste skåpet, eller hyllplanen, bestå av material som inte fräter sönder vid kontakt med ämnena.

5 Vad säger säkerhetsdatabladet?

I säkerhetsdatabladet till de farliga produkterna finns information och riktlinjer kring ur ämnet ska förvaras. Dessa bör följas till punkt och pricka för att undvika farliga situationer.