Utbildning i elsäkerhet

Elsäkerhet är en bransch i ständig utveckling och riktlinjer och anvisningar uppdateras ständigt. För att du eller dina anställda ska vara uppdaterade med den senaste informationen är en utbildning i elsäkerhet ständigt aktuell. Här kan du läsa mer om elsäkerhet och hitta din utbildning i elsäkerhet.

Skräddarsydd elsäkerhetsutbildning

Elsäkerhet består av många delar och det finns otaliga kurser och vägar att gå i din vidareutbildning inom elsäkerhet. Utbildningarna ger vitala uppdateringar inom ESA och bidrar till tryggare arbetsplatser. Hos en utbildningsleverantör som INSU finns många kurser inom elsäkerhetsutbildning, på allt från nybörjar- till expertnivå. Här hittar du påbyggnadskurser för elektriker, men även kurser för dig som helt saknar elektrikerutbildning. Hos INSU hittar du kursplaner och mer information för att se om deras utbildning i elsäkerhet är något för dig eller ditt företag.

Vad är elsäkerhet?

Elsäkerhet är ett brett område, som kortfattat täcker allt som har med elektriska apparater och maskiner och deras säkerhet att göra. Elsäkerhet innefattar allt från stickkontakter i väggen till tågledningar och arbetet på elverk. Hos Elsäkerhetsverket kan du läsa mer om lagar och regler kring elsäkerhet, svara på quiz för att testa dina egna kunskaper, eller läsa om vad du som privatperson själv får göra med el. En utbildning i elsäkerhet säkerställer att du känner till rådande regler och förhållningssätt, så att du kan arbeta med el på ett korrekt sätt.

ESA & elsäkerhet

ESA står för Elsäkerhetsanvisningar och är en samling anvisningar från EBR, Elnätsbranschens Riktlinjer. ESA innehåller allt om säkerskötsel av elektriska anläggningar och hur säkert arbete utförs på dessa. Genom att följa ESA uppfyller arbetsgivaren även de krav på förebyggande som anges i arbetsmiljölagen. Läs mer om ESA och beställ publikationen hos energiforetagen.se

Andra företagsutbildningar