Ventilation – utbildning för företag

Som verksam inom ventilation hjälper du människor att andas lätt. Med en aktuell utbildning blir man än mer eftertraktad, och ventilationsutbildningar är därför både eftersökta och populära. Branschen är i ständig utveckling och vidareutbildning är alltid aktuellt.

Ventilation – utbildning som gör luften renare

Med en ventilationsutbildning på företaget får de anställda uppdaterad kunskap i ämnet, lär sig grunderna för god ventilation, eller certifierar sig för OVK-behörighet. Om du är intresserad av en ventilationsutbildning kan du få hjälp av en utbildningsleverantör som INSU, som har flera kurser på ämnet. Där kan du läsa allt från specifika kurser i mätning av luftflöden till en heltäckande ventilationsutbildning i flera steg.

Ventilation och inomhusklimat

För gott inomhusklimat där människor kan trivas som bäst krävs hänsyn till flera faktorer. Utan bra värme, luft, ljus och ljudmiljö kan vi inte fungera optimalt, och dessa områden behöver samverka för bästa resultat. Om ett ventilationssystem låter för mycket kan ljudnivån göra det outhärdligt att vistas i rummet ändå. Även ventilation behöver alltså ta hänsyn till dessa faktorer för att inte störa andra sinnen.

Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, är en funktionskontroll av ventilationen i byggnader som enligt svensk lag måste utföras av en certifierad kontrollant. Målet med kontrollerna är att upptäcka eventuella brister i ventilationssystemet för att göra det möjligt att korrigera dessa. Besiktningen innefattar också att leta efter sätt att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet. Läs mer på boverket.se.

Andra företagsutbildningar