Klimatupplysningen ger oss en hållbar framtid

Läs mer

Världen står inför den största krisen under vår tid, något vi för bara några decennier sedan inte ens kunde föreställa oss. Sverige har tagit betydande steg för att minska utsläppen av växthusgaser. Enligt preliminär statistik från 2022 minskade Sveriges totala utsläpp av växthusgaser med 5,3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 45,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Sedan 1990 har Sverige lyckats minska utsläppen med imponerande 37 procent.

Transportsektorn är en viktig källa till utsläpp, men det är inte den enda faktorn. För att vända denna stora utmaning är det avgörande att minska utsläppen inom transport, samtidigt som vi fokuserar på andra viktiga områden. En omställning till förnybar energiproduktion är nödvändig för att minska koldioxidavtrycket. Dessutom spelar utbildning av företag en central roll för att främja hållbarhet och anta mer miljövänliga metoder i sina verksamheter. På vår webbplats kan du få mer information om hur företag och privatpersoner kan genomföra hållbarhetsåtgärder och ta del av innovativa lösningar för att minska utsläppen.

Öka hållbarheten med rätt företagsutbildningar

På vår webbplats hittar du tips om företagsutbildningar inom branscher som ventilation och kylteknik, där det ständigt krävs hänsyn till miljö och klimat. Genom att delta i rätt företagsutbildning kan anställda hålla sig uppdaterade om aktuella riktlinjer och regler. Vi erbjuder också omfattande information om hur företag kan implementera hållbarhetsåtgärder och dra nytta av innovativa lösningar för att minska utsläppen. Ta del av våra resurser och guider för att få värdefull kunskap och stöd i arbetet med att främja hållbarhet inom företag.

Samhällsbyggnad utbildning

Samhällsbyggnad innebär att utveckla och underhålla infrastruktur, såsom vägar, bostäder och offentliga byggnader, för att tillgodose samhällets behov. Att utbilda sig inom området ger möjlighet att bidra till hållbara, funktionella framtidslösningar, särskilt eftersom tekniska framsteg ständigt förändrar sektorn. Det är även möjligt att gå en samhallsbyggnad utbildning för att lära sig metoder för återanvändning och återvinning av resurser inom samhällsbyggnadssektorn.

Energioptimering utbildning

Energioptimering fokuserar på att förbättra energianvändningen i system och processer, identifiera områden för minskad energiförbrukning utan att offra prestanda eller komfort. I en tid där hållbarhet är centralt bidrar optimering av energianvändningen till minskade kostnader och en reducerad miljöpåverkan, stödjande en mer hållbar framtid. Läs mer om energioptimering utbildning.

Förvaring av kemikalier och gas

Miljöfarliga ämnen kräver korrekt hantering för att det inte ska få en negativ effekt på naturen. Felaktig hantering och förvaring kan få stora konsekvenser på både miljö och klimat. Det finns föreskrifter om hur farliga kemikalier ska förvaras – regler för kemikalieskåp behöver följas ordentligt, och det är viktigt att skåpen uppfyller de höga kraven. Även gasol behöver förvaras på rätt sätt. För det finns särskilda gasolskåp. Korrekt hantering av miljöfarliga ämnen är något att ta på allvar, och det finns flera instanser i samhället som arbetar för att denna hantering fungerar på ett bra sätt.

Farligt gods

För många företag som hanterar kemikalier och andra farliga ämnen är förpackning och transport av farligt gods en avgörande och nödvändig process. För att minimera riskerna för olyckor och utsläpp är det av yttersta vikt att följa noggrant definierade regler och föreskrifter. Det är likaså kritiskt att använda lämpliga förpackningar, såsom specialdesignade lådor för farligt gods, som är skräddarsydda för att möta ämnets unika egenskaper, samtidigt som de är tydligt märkta för att understryka faran. Transporten av farligt gods kräver utbildade transportörer som följer specifika regler för att säkerställa säkerhet under hela transportprocessen.

Mäta mat

Vad innebär det att mäta mat? Jo, med hjälp av ett mätverktyg kan du få ut exakta siffror och nyckeltal på all mat som slängs och som inte kommer till användning. Detta bidrar till ett bredare hållbarhetstänk men gynnar också ett företag ur ekonomiskt perspektiv. Läs mer i vår artikel.

Mätning av koldioxid

Det finns flera naturgaser som är kritiska att vi mäter och håller koll på både för jorden men även för att vi ska ha ett hälsosamt inomhusklimat. En av de mest omtalade gaserna är koldioxid som står i centrum för flera hälso- och miljöfrågor. Genom att läsa på hur olika naturgaser påverkar jorden och vårt samhälle kan du få en tydligare bild gällande vilka områden som har högst prio.

Batteriskåp – Funktion & användning

Ett batteriskåp är ett typ av skyddsskåp som används för att hålla batterier säkra och skydda dem mot stötar, kortslutningar och andra skador. mer om batteriskåpets funktion, och få information om var du kan köpa batteriförvaring på nätet.

Bild från jiwa.se

Elbilar 2023

Elbilar 2023 är präglad av teknologiska framsteg och hållbarhet. Förbättringar i batteriteknik ökar räckvidd och minskar laddningstider. Regeringsincitament och ökad miljömedvetenhet driver efterfrågan.

Är elbilar miljövänliga?

Vi undersöker forskning och data i frågan är elbilar miljövänliga?. Vi tar upp utmaningar som elbilar står inför, såsom behovet av förnybar energi och förbättringar i batteriteknik, men betonar också de framsteg som görs inom dessa områden.

3-fas laddning

Elbilar kan bli mer miljövänliga genom effektiv laddning. 3-fas laddning, som använder tre strömfaser, kan ladda elbilar snabbare än enfas laddning. Fördelarna med 3-fas laddning göra det till ett attraktivt alternativ för elbilsägare.

Laddstolpe BRF

Att installera laddstolpe BRF är ett viktigt steg mot att stödja övergången till elbilar och bidra till en mer hållbar framtid. Laddstolparna ger boende möjlighet att ladda sina elbilar bekvämt hemma, vilket inte bara är praktiskt utan också kan öka fastighetens värde och attraktivitet.

Logistik och miljö

Den globala logistiksektorn måste förändras för att möta växande klimatförändringar. Vi utforskar hur logistik och miljö går hand i hand och hur hållbara transporter, minskning av utsläpp, användning av fossilfria bränslen och effektivisering av lagerhantering kan bidra till en positiv utveckling. Vi utforskar även Sveriges insatser för att uppnå sina klimatmål inom dessa områden.

Ta efter Greta Thunberg och hjälp klimatet

I Sverige diskuteras miljön flitigt och har länge varit en viktig prioritering. Hur ska alla miljöfrågor lösas, vad minskar utsläppen mest, vad ska vi göra med ozonlagret samtidigt som påtryckning på världens politiker varit ett faktum.

Inte minst skolstrejken med svenska Greta Thunberg i spetsen, där ”skolstrejk för klimatet” blivit en milstolpe för att få fram hur viktigt det är att vi hittar en snabb och bra lösning för att styra upp hållbarhetskommunikationen.

Länkar till framträdanden

Industripumpar

Industripumpar är väsentliga för industriella processer och används för att transportera olika vätskor. De finns i olika modeller som centrifugal-, membran-, slang- och fatpumpar, varje med unika egenskaper. Dessa pumpar används i många branscher, inklusive den kemiska, livsmedels-, olje- och gasindustrin, samt inom vattenbehandling.

Centrifugalpumpar

Centrifugalpumpar är maskiner som flyttar vätskor genom att omvandla rotationsenergi till hydrodynamisk energi med hjälp av centrifugalkraft. De används i olika industrier, som vattenförsörjning och livsmedelsproduktion. Det finns olika typer, inklusive axeltätade och magnetdrivna pumpar. De är populära för sin effektivitet och pålitlighet.

Membranpump

Membranpumpar är maskiner som pumpar vätskor genom att två flexibla membran rör sig fram och tillbaka. De används i många industriella applikationer och kan hantera olika vätskor, inklusive korrosiva kemikalier och viskösa vätskor. Det finns två huvudtyper: mekaniskt drivna och luftdrivna membranpumpar.

Slangpumpar

Slangpumpar är positiva förskjutningspumpar som pumpar vätskor genom att komprimera och dekomprimera en slang. Det finns mekaniskt drivna slangpumpar som använder motorer för att skapa sug- och tryckcykler, samt luftdrivna slangpumpar som använder tryckluft för att driva membran. De används i olika tillämpningar på grund av deras renhet, låga underhåll och flexibilitet.

Fatpumpar

Fatpumpar, eller trumpumpar, är utformade för att säkert och effektivt överföra lågviskösa vätskor mellan behållare, särskilt i industriella miljöer. De är portabla och används för att tömma olika typer av behållare, som fat och trummor, där vätskor inom tillverkning och bearbetning lagras. Fatpumpens funktion baseras på en pneumatisk drivmotor och en pumpslang, drivna av komprimerad luft som skapar rotationsrörelse.