Klimatupplysningen ger oss en hållbar framtid

Läs mer

Hej och välkomna till Miljotekniknyheter. Här samlar vi all viktig information om hur du på bästa sätt väljer rätt både för plånboken och såklart klimatet. Vi har här samlat de bästa transportmedlerna och energikällorna för framtiden, som bara blir mer populära och ger dig de bästa bidragen.

På vår sida om företagsutbildningar tipsar vi om kurser och utbildnignar för branscher som ventilation och kylteknik, där hänsyn ständigt behöver tas till miljö och klimat. Med rätt företagsutbildning kan anställda hålla sig uppdaterade om gällande riktlinjer och regler.

Här kan du även läsa mer om hanteringen av miljöfarliga ämnen. Vi går igenom krav och kemikalieskåp-regler och vilka olika myndigheter och föreskrifter som styr hur farliga kemikalier ska hanteras i bland annat kemikalieskåp. Korrekt hantering av miljöfarliga ämnen är något att ta på allvar, och det finns flera instanser i samhället som arbetar för att denna hantering fungerar på ett bra sätt. Läs mer hos oss här.

Ta efter Greta Thunberg och hjälp klimatet

I Sverige diskuteras miljön flitigt och har länge varit en viktig prioritering. Hur ska alla miljöfrågor lösas, vad minskar utsläppen mest, vad ska vi göra med ozonlagret samtidigt som påtryckning på världens politiker varit ett faktum.

Inte minst skolstrejken med svenska Greta Thunberg i spetsen, där ”skolstrejk för klimatet” blivit en milstolpe för att få fram hur viktigt det är att vi hittar en snabb och bra lösning för att styra upp hållbarhetskommunikationen.

Länkar till framträdanden

Klimatfrågan är stor och vi måste bli klimatsmarta

Världen är idag påväg mot sin största kris under vår tid, som vi bara för några decennier tillbaka inte ens kände till. Sverige själv släppte bara under år 2016 ut 52, 9 miljoner ton växthusgaser, där ungefär en tredjedel av utsläppen kom från transporter inom landet. Detta stora utsläpp från transport måste minskas om vi ska kunna lyckas vända på detta stora problem och med hjälp av att elektrifiering av våra fordon skulle denna siffra försvinna helt.

Vår elproduktion klarar av den stora förändringen och Sveriges förutsättningar för att kunna gå över till nästan bara ren energi ser ljus ut då vi redan idag med naturliga källor producerar 98% ren el.

Det som är bra för klimatet är bra för dig

Vi visar här på Miljotekniknyheter upp vinnande koncept för att förbättra vår värld och minska dina utgifter!

Mäta mat

Vad innebär det att mäta mat? Jo, med hjälp av ett mätverktyg kan du få ut exakta siffror och nyckeltal på all mat som slängs och som inte kommer till användning. Detta bidrar till ett bredare hållbarhetstänk men gynnar också ett företag ur ekonomiskt perspektiv. Läs mer i vår artikel.

Mätning av koldioxid

Det finns flera naturgaser som är kritiska att vi mäter och håller koll på både för jorden men även för att vi ska ha ett hälsosamt inomhusklimat. En av de mest omtalade gaserna är koldioxid som står i centrum för flera hälso- och miljöfrågor. Genom att läsa på hur olika naturgaser påverkar jorden och vårt samhälle kan du få en tydligare bild gällande vilka områden som har högst prio.