Kylteknik – Utbildning

Som kyl- och värmepumptekniker är du verksam i en spännande bransch som ständigt utvecklas i takt med tekniken. Med rätt utbildning i kylteknik kan du och dina anställda hålla er uppdaterade och vidareutveckla kompetensen på företaget. Vi berättar mer om kylteknik och tipsar om var du hittar kurserna.

Kylteknik – Utbildning för framtiden

Som kyltekniker arbetar du med så spridda saker som inomhusklimat i kontorslokaler och industriella kylrum. En kyltekniker är eftertraktad inom flera olika branscher, och på en kylteknik-utbildning får du vidareutbildning inom yrket.

En kylteknik-utbildning kan du exempelvis gå hos INSU, där du under 6 månader varvar teoretiska och praktiska utbildningsveckor. Utbildningen hos INSU är kvalitetssäkrad av Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. Här finns ett brett utbud kurser inom kylteknik och oavsett tidigare kunskapsnivå kan du hitta något som passar här.

Kylteknik i praktiken

Kylteknik är i korta drag det att sänka temperaturen på en angiven plats. Inom kyltekniken skiljer man på passiv och aktiv kylning. Passiv syftar på när man låter värme sprida sig från en varmare plats till en kallare. Inom aktiv kylning pumpar man istället värme från en kallare plats till en varmare. Kylteknik används med dessa tekniker inom både luftkonditionering och kyl & frys, hos företag och privatpersoner.

Med rätt kylteknik-utbildning säkerställer du att du känner till rådande regler och riktlinjer och att du har den kunskap som krävs för att utföra ett säkert och kvalitativt arbete.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Kyltekniker och värmepumptekniker har en branschorganisation som samlar tillverkare, installatörer och serviceföretag i branschen och verkar för sina medlemmars intressen. Föreningen ger bland annat ut regelverket Svensk Kylnorm, som hjälper kyl- och värmepumpföretag att efterleva regelverk och myndighetskrav. Läs mer på skvp.se, där du även hittar produkter inom området och mycket annan matnyttig information.

Andra företagsutbildningar