Vindkraft - fakta

Vindkraft är som det låter, när man utvinner energi ur vinden och står för 14% utav Europas energiproduktion. Vinden sätter vindkraftverkets rotorblad i rörelse, där bladen driver en generator som producerar el.

Vindstyrka för vindkraftverk

Vindkraftverk börjar sedan att generera el från vindstyrkan 4 m/s och fortsätter producera till den når 25 m/s. Vindar över den hastigheten kan skada kraftverket och minska säkerheten för de i närheten. Den största vinningen av vindkraftverk sker vid vindstyrkor av 12–14 m/s fortsätter upp till hastigheten blir för hög (25m/s) och vindkraftverket stängs av.

Hur många vindkraftverk finns det i Sverige?

I Sverige finns idag över 3 000 aktiva vindkraftverk som tillsammans står för ungefär 12% av energin vi använder under ett år.

Fördelar med vindkraft

  • Vid produktion av energi släpps inte några växthusgaser eller andra utsläpp ut
  • Då vinden är naturlig, så kommer den inte kommer att ta slut, vindenergi är därför en förnybar energikälla.
  • Vind är och kommer alltid att förbli en gratis resurs och kostar inte pengar som kol och olja.
  • Vindkraftverk genererar inga restprodukter som för våra kärnkraftverk, som behöver tas om hand

Nackdelar med vindkraft

  • Vindkraft är beroende av bland annat solen för att få fram vindar
  • Vindar går ej att skapa, så energin från vindkraftverk går inte alltid att få när man vill. Därför måste det finnas flera energikällor så att man ska kunna få fram el när vi är i behov
  • Vindenergi kan påverka hur ett landskap ser ut och låter, då bladen kan höras och det inte ser lika naturligt ut med ett vindkraftverk placerad på en annars fin yta

Vindkraftverks miljöpåverkan

Produktionen av el från vindkraft och deras vindkraftverk är en av de absolut renaste typer av energi vi kan producera, då vi utnyttjar vindens styrkor och ej förlitar oss på fossila ämnen.
Det som dock kan utgöra någon for utav påverkan på vårt klimat är såklart produktion och transport av material för att bygga de stora vindkrafttornen, då det är stora partier som ska på plats för att få ett fungerande kraftverk.
Utöver det så är själva produktionen av energi helt utsläppsfri.

Köpa vindkraftverk hemma

Det finns massa alternativ för den som vill köpa ett vindkraftverk för hemmet, där mindre vindkraftverk ses som de mest populära.
Dessa små kraftverk kan försörja en hel villa med el, men kan vara rätt dyra.
Kostnad för att köpa ett vindkraftverk för hemmabruk varierar mellan 13 000kr – 40 000kr.