Miljöpåverkan transport

Våra vardagliga transporter kan bli allt mer klimatvänliga än var de är idag. Genom att enkelt försöka välja framtidens och nutidens energissmarta alternativ för transporten kan vi få bort en stor del dåliga växthusgaser från vår vardag.

Smarta klimattips

Byta bränsle på fordon

Sedan länge har det varit känt att bensin och diesel varit en av de absolut största bovarna när det kommer till utsläpp av växthusgaser som vi idag släpper ut och vill bli av med. Som tur är så har utvecklingen av eldrivna fordon utvecklats snabbt och nya bättre tekniker dyker upp varje dag.
Genom att succesivt gå över till användning av dessa elfordon bidrar du med en minskning av utsläpp och du kan till stor chans få ett lockande bidrag för detta byte.

Byt transportsätt

Att till exempel ändra ditt sätt att resa kan minska miljöpåverkan via transport. I Sverige reser vi ungefär 40km/dag och chanserna är stora att man väljer att ta bilen den sträckan, även fast det oftast är smartare att använda buss eller tåg än att åka bil i dessa sträckor. Med moderna trender finns nu också en stor mängd andra olika alternativ och som både är kul och enkla att använda.

Lösningar som ökar intresset att välja det klimatsmarta

Det finns många sätt att göra det enklare för människor att välja energismarta transportslag. En fin lösning är försöka se till så att de alternativ som är positiva för klimatet blir betydligt billigare än de andra tills vi hittat en lösning på problemet. Till exempel skulle man kunna sänka priset på att åka tåg tills vi hittat en lösning för eldrivna flygplan. Detta skulle gynna människor som väljer det klimatsmarta alternativet och minska priserna för alla.

Vi hjälper dig med smarta klimattips för vardagen

Vi har här samlat viktig information för dig som förbättra miljöpåverkan i den vardagliga transporten, vad ska du använda för fordon och gör verkligen moderna elfordon något för våra klimatproblem.