Mäta mat

Att mäta mat är ett sätt för oss människor att få en fingervisning om hur mycket mat som vi faktiskt slänger. Det gör oss också medvetna kring vilken påverkan matsvinnet har på vår miljö och dess effekter. Men hur kan ett kök eller servering gå tillväga för att mäta mat? Generation Waste hjälper dig att ta reda på hur stor mängd mat som slängs genom ett smidigt mätverktyg. Registreringen sker via en iPad eller smartphone. En arbetsplats kan därmed minska uppkomna kostnader och på ett effektivt sätt uppnå dina miljömål. Genom verktyget får du tillgång till statistik och nyckeltal som visar på hur stora kostnader ni lägger på matsvinn.

Fördelar med att mäta mat

Fördelarna med att mäta mat är många. Här följer exempel på hur ett mätverktyg kan gynna en verksamhet:

 • Tillgång till nyckeltal och statistik gällande matsvinn.
 • Ökad medvetenhet hos personal.
 • Du bidrar till ett mer hållbart miljöarbete.
 • Lättare att uppnå specifika miljömål.
 • Ökad kostnadseffektivitet.
 • Implementering av åtgärder för att minska matsvinnet.

Matsvinn i Sverige - Statistik

I Sveriges restauranger och storkök slängs idag väldigt stora mängder överbliven mat. Detta är en anledning till att börja mäta mat. Nedan ser du statistik kring hur matavfallet såg ut under 2018.

 • Under 2018 slängdes 75 000 ton matavfall från storkök, vilket motsvarar 7 kilo per person. Detta är en rejäl ökning i jämförelse med år 2014 då matavfallet låg på 64 000 ton.
 • Under 2018 slängdes 73 000 ton matavfall från restauranger. Detta motsvarar 7 kilo per person. Det har skett en minskning sedan 2012 då matavfallet var 79 000 kilo.
 • Storkök står för cirka 7% av matavfallet i Sverige.
 • Restauranger står för cirka 6% av matavfallet i Sverige.

Vill du få mer statistik kring matavfall i Sverige kan du besöka Naturvårdsverket. Här kan du även få information kring hur matavfallet ser ut i Sveriges hushåll.

I nästa avsnitt läser du mer om hur matsvinnet påverkar miljön. Vi tipsar även om vad som är bra att tänka på för att minska svinnet.

Vad är matsvinn?

Matsvinn är all den mat vi slänger som egentligen hade kunnat ätas. All mat som inte går att äta, exempelvis ben eller skal, räknas däremot inte. Men hur kan vi egentligen minska matsvinn? Generation Waste skriver mer om just detta i sin Matsvinnsguide. Här får du även tillgång till både information och statistik kring konsumenters och restaurangers beteenden när det kommer till matsvinn.

Varför är matsvinn ett problem?

Matsvinnet är ett problem då det påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Maten som produceras kräver stora mängder vatten och orsakar föroreningar och övergödning i marken. All onödig mat vi slänger resulterar även i ett ökat växthusgasutsläpp, vilket ger stora negativa konsekvenser för vårt klimat på sikt. Med andra ord så är det inte hållbart att slänga livsmedel som går att äta.

Tips för att minska matsvinn

Vad kan du själv göra för att minska matsvinn? Vi har sammanställt en lista på konkreta råd och åtgärder som enkelt kan implementeras på arbetsplatsen.

 • Upprätta tydliga regler/riktlinjer kring mathantering som alla kan ta del av.
 • Planera menyn så att råvaror kan användas under flera dagar i rad.
 • Prioritera att använda råvaror som närmar sig utgångsdatum.
 • Använda hela råvaran utan att skära bort för mycket (exempelvis grönsaker).
 • Se till så att kylar och frysar håller rätt temperatur för att maximera matens hållbarhet.
 • Frysa in överbliven mat om möjligt.

Visste du att maten vi slänger också orsakar ett större ekologiskt fotavtryck? Det går vi igenom närmare nedan.

Ekologiskt fotavtryck – Betydelse

Vad innebär egentligen betydelsen av ekologiskt fotavtryck? Det beskrivs som ett mått på hur vår energiförbrukning och konsumtion påverkar miljön. Alla val vi människor gör påverkar miljön på ett eller annat sätt. Det kan vara kläderna vi bär, maten vi äter, bilen vi kör och så vidare. Därför krävs det att vi blir mer införstådda i de val vi gör så att det ekologiska fotavtrycket inte blir för stort.

Minska ekologiskt fotavtryck

Det finns mycket du kan göra för att bli mer hållbar i dina val och minska ditt ekologiska fotavtryck. Det är ofta enkla saker som inte behöver ta för mycket tid och bidrar dessutom till att du sparar pengar. Här nedan listar vi några tips:

 • Minska konsumtionen av kläder och prylar.
 • Handla mer hållbart.
 • Återvinna produkter.
 • Köpa och sälja via second hand.
 • Laga trasiga saker istället för att slänga dem.
 • Minska användandet av engångsartiklar

Vill du ha fler ingående tips kring att minska ekologiskt fotavtryck? Generation Waste arbetar aktivt med att upplysa företag och privatpersoner kring hur konsumtion påverkar klimatet. På deras sida kan du hitta flera tips och råd kring vad du kan tänka på för att minska din miljöpåverkan.

Beräkna ekologiska fotavtryck – hur gör man?

Ekologiska fotavtryck beräknas genom att inkludera alla ytor på jorden som krävs för att mäta vår efterfrågan på exempelvis mat, fossila bränslen, infrastruktur och förnybar energi. Man räknar helt enkelt samman olika slags ytor på jorden som vi utnyttjar. Var och en av oss människor i världen skulle ha fått 1,7 globala hektar per person om man delade upp jordens produktiva yta på totala antalet människor. Vill du läsa mer kring beräkning av ekologiska fotavtryck kan du besöka wwf.