Framtidens energiproduktion i Sverige

Sverige produceras som i alla andra världens länder el genom diverse tekniker och tillgångar. För att lättare få en överblick i hur man på bästa sätt väljer rätt energi i Sverige och världen har vi samlat all information här för dig.

Viktigt att spara på miljön

Jorden har under en lång tid försett oss överflöd av naturresurser som vi människor oansvarigt har utnyttjat efter våra behov. Utsläppen av växthusgaser har i snabb takt stegrat och är nu i katastrofalt höga grader som leder till risker, där skillnaden på endast två grader kan skapa allvarliga påföljder för hela planeten.

Global uppvärmning påverkar bland annat:

  • Ekosystemet
  • Havslivet
  • Mänsklighetens vardag
  • Mattillgång
  • Vattentillgång
  • Chansen för naturkatastrofer

Klimatförändringarna har redan börjat synas och därför måste vi agera nu. Vi kan än göra ändringar för att behålla vår planet och detta ger inte bara en bättre miljö utan möjligheter att modernisera vårt samhälle, till exempel inom miljövänlig logistik, som redan idag get jobb åt miljontals människor och förbättrar tillvaron i många städer.