Membranpumpar

Vad är en membranpump?

En membranpump är en positiv förskjutningspump som använder två flexibla membran som rör sig fram och tillbaka, vilket skapar en tillfällig kammare. Denna kammare fylls och töms i en kontinuerlig cykel, vilket skapar en jämn flödeshastighet.

De är också kända för sin förmåga att skapa en hermetisk försegling mellan drivmekanismen och kompressionskammaren, vilket gör dem idealiska för att pumpa farliga eller korrosiva vätskor.

Var kan jag köpa en?

Många industriella leverantörer och tillverkare säljer dessa pumpar, både online och i fysiska butiker. Ett utmärkt exempel på en pålitlig leverantör är Tapflo, som är känt för sina högkvalitativa membranpumpar och professionella kundservice. De erbjuder ett brett utbud som passar olika industriella behov och tillämpningar.

Hur fungerar den?

En membranpump fungerar genom att använda en pneumatisk ventil som styr komprimerad luft fram och tillbaka mellan de två sidorna av pumpen. När luften trycks in i ena sidan, tvingas membranet att röra sig, vilket skapar en sugande effekt som drar vätska in i pumpen.

När luften sedan trycks in på den andra sidan av pumpen, tvingas membranet att röra sig i motsatt riktning, vilket skapar en tryckande effekt som driver vätskan ut ur pumpen. Du kan hitta mer information om hur den fungerar genom Frwiki eller videon nedan.

Användningsområden

Membranpumpar används i en mängd olika industriella tillämpningar. De är särskilt vanliga inom följande områden:

 • Avlopps- och slamhantering
 • Kemisk och petrokemisk industri
 • Livsmedels- och dryckesproduktion
 • Farmaceutisk och bioteknisk industri
 • Olje- och gasindustrin

Fördelar

Membranpumpar erbjuder en rad fördelar som gör dem till ett populärt val för många olika applikationer. De är effektiva, pålitliga och kapabla att hantera en stor mängd vätska. Dessutom är de relativt enkla att installera och underhålla, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt val för många industrier. Här är några av de främsta fördelarna med att använda en:

 • Kemikaliebeständighet: Kan hantera korrosiva eller aggressiva vätskor eftersom de kan tillverkas av material som är resistenta mot kemikalier.
 • Självsugande: Förmågan att suga upp vätska från en nivå under pumpens nivå, vilket gör dem lämpliga för applikationer där självsugningsförmåga är nödvändig.
 • Högtrycksförmåga: Kan generera högt tryck, vilket gör dem lämpliga för att pumpa vätskor över långa avstånd eller till höga höjder.
 • Variabel flödeshastighet: Genom att justera hastigheten på membranets rörelse, kan flödet av vätska eller gas som pumpas enkelt regleras.
 • Hantering av partiklar: Dessa pumpar kan hantera vätskor som innehåller fasta partiklar utan att orsaka förslitning eller skador, vilket gör dem lämpliga för slam eller avlopp.
 • Läckagesäkerhet: Eftersom de inte har några axeltätningar som kan läcka, är de ofta mer läckagesäkra än andra pumpar, vilket minskar risken för kontaminering.

Olika typer

Det finns flera olika typer av membranpumpar, var och en med sina egna unika egenskaper och användningsområden. De två huvudtyperna är mekaniskt drivna och luftdrivna.

Mekaniskt drivna membranpumpar

Mekaniskt drivna membranpumpar fungerar genom att använda en motor för att driva en serie av kammar och ventiler som skapar en sug- och tryckcykel. Dessa typer är kända för sin förmåga att generera höga tryck, och de används ofta i applikationer som kräver exakt dosering och kontroll över flödeshastigheten.

Luftdrivna membranpumpar

Luftdrivna membranpumpar fungerar genom att använda tryckluft för att flytta en serie membran fram och tillbaka. Denna rörelse skapar en sug- och tryckcykel som pumpar vätskan. Dessa varianter är mycket mångsidiga och kan hantera en mängd olika vätskor, inklusive korrosiva och viskösa vätskor och vätskor med fasta partiklar.

Faktorer att överväga innan köp

Överväg följande punkter innan du lägger din beställning:

 • Typ av vätska: Olika pumpar är bättre lämpade för olika typer av vätskor. Till exempel, vissa är bättre för att hantera korrosiva eller viskösa vätskor, medan andra är bättre för att pumpa rent vatten.
 • Flödeshastighet: Du behöver också överväga hur mycket vätska du behöver pumpa per tidsenhet. Detta kallas flödeshastighet och mäts vanligtvis i liter per minut eller kubikmeter per timme.
 • Tryckkrav: Olika applikationer kräver olika trycknivåer. Du behöver veta hur mycket tryck din pump behöver generera för att effektivt flytta vätskan genom ditt system.
 • Totala ägarkostnaden: Förutom inköpspriset, bör du också överväga driftskostnader, underhållskostnader och eventuella kostnader för att byta ut pumpen i framtiden.