Logistik och miljö

Behovet av att minska vår kollektiva miljöpåverkan är större än någonsin, särskilt att göra transport och logistik mer hållbart. Detta innebär bland annat att välkomna nya strategier, som utvecklingen av hållbara transporter och implementeringen av fossilfria bränslen. Genom att minska utsläppen från transportsektorn och integrera miljövänliga processer, kan näringslivet bidra till ett mer hållbart samhälle. Detta innebär en stor men nödvändig omställning för att säkerställa en positiv utveckling för både näringsliv och miljö.

Hur påverkar logistiksektorn miljön?

Enligt Naturvårdsverket står transportsektorn för 13 % av de globala koldioxidutsläppen, främst genom transporter, vilket bidrar till klimatförändringar och negativa effekter på både miljön och människors hälsa. Utsläppen av växthusgaser beror på vilket typ av fordon och viket drivmedel som används för transporter, liksom trafikvolym. Att minska dessa är avgörande för att uppfylla Parisavtalets viktigaste punkt om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Företag med miljöfokus allt viktigare

Att inleda samarbeten med transportörer som prioriterar hållbar frakt kan göra stor skillnad. Implementera utvärdering av deras miljöpolicy som en del av urvalsprocessen och våga ställa krav för att skapa medvetenhet. Genom att prioritera samarbeten med leverantörer som arbetar aktivt med miljövänlig logistik kan företag signalera vikten av detta till övriga aktörer. Fraktus är ett av Sveriges ledande transportbolag inom hållbar frakt som alltid sätter miljön först. Genom att skapa en hållbar leveranskedja kan företag bidra till en positiv utveckling samtidigt som de stärker varumärkets positionering.

Vad kan göras för att minska miljöpåverkan?

Välj hållbara transporter

Att alltid välja hållbar frakt via järnväg och båt framför flyg- och vägtrafik är ett bra första steg för att minska sin miljöpåverkan och är enkelt att genomföra, då många transportbolag erbjuder klimatkompenserade frakttjänster. Genom att utforska och investera i alternativ som elektriska fordon, hybridfordon och frakt med fossilfria bränslen kan företag bidra till minskad negativ miljöpåverkan. Läs mer om hållbara transporter hos Naturskyddsföreningen.

Minska utsläppen

Transporterna står för störst negativ påverkan på miljön inom logistiksektorn och bidrar till enorma utsläpp av växthusgaser. Därför är en minskning av dessa kritisk för att uppnå de centrala målsättningarna i Parisavtalet, att begränsa den globala temperaturökningen till högst 1,5 grader. Genom att planera inköp, leveranser och returhantering noggrant kan behovet av expressleveranser minska och onödiga transportsträckor undvikas.

Välj transporter med fossilfria bränslen

Genom att välja transporter med fossilfria bränslen som el, biogas eller vätgas kan växthusgaserna reduceras kraftigt, vilket är nödvändigt för att uppnå FN:s globala mål. Detta gör det till den viktigaste faktorn att titta på när man väljer ett hållbart transportbolag.

Investera i hållbara lagerhanteringssystem

Miljövänlig logistik handlar inte bara om hållbara transporter och fossilfria bränslen, utan även om effektiva lagerhanteringssystem. Ett sådant system minskar inte bara spill utan optimerar även lagerhållningen och minskar behovet av onödiga transporter. Moderna lagerhanteringssystem kan hjälpa till att både spåra och optimera varuflödet samt användas för att optimera rutter och ladda fordon effektivt.

Hur ser framtidens hållbara transporter ut?

Framtidens hållbara frakt kommer att kräva en omfattande omstrukturering av nuvarande modeller, med en ökad betoning på cirkulär ekonomi, decentraliserade distributionsnätverk och teknologiska innovationer såsom drönarleveranser och självkörande fordon. Digitalisering och dataanalys kommer att spela en central roll i att förutsäga efterfrågan och optimera leveranskedjor. Dessa förändringar erbjuder inte bara möjligheten att minska miljöpåverkan utan också att skapa mer skalbara och anpassningsbara logistiksystem.

Miljövänlig logistik i Sverige

Sveriges klimatmål

Som tidigare nämnt släpper logistiksektorn ut mycket växthusgaser globalt och så är fallet även i Sverige. Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen av växthusgaser vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990, samtidigt som inrikes transporter ska vara 70 procent lägre 2030 jämfört med 2010. Vi behöver alltså genomföra omfattande förändringar för både konsumenter och näringsliv för att ha en chans att uppnå dessa mål.

Lagar och regler

Global och nationell lagstiftning samt medvetenhet hos konsumenter ökar trycket på företag att göra sin verksamhet mer miljövänlig. I Sverige har vi flera lagar som ska bidra till att vi uppnår klimatmålen, bland annat klimatlagen och hållbarhetslagen. Klimatlagen säkerställer att regeringen har en klimathandlingsplan och syftar till att göra Sverige klimatneutralt till senast år 2045, medan hållbarhetslagen ställer krav på aktörer inom näringslivet att inkludera hållbarhetsrapporter i sina årsredovisningar. Du kan läsa mer om klimatlagen och hållbarhetslagen på Riksdagens hemsida respektive Energimyndighetens hemsida.

Inrikestransporter

Ett område där konsumenter behöver ändra sitt beteende kring är returhanteringen inom e-handeln. Den bidrar till en betydande miljöpåverkan genom onödiga transporter, som ett forskningsprojekt vid Göteborgs Universitet från 2018 visat. Eftersom våra inrikestransporter utgör ca en tredjedel av Sveriges växthusgasutsläpp har detta en direkt påverkan på klimatmålen. I diagrammet från Naturvårdsverket visas fördelningen över vilka transportyper som släpper ut mest växthusgaser, där tunga och lätta lastbilar samt personbilar bidrar mest.