Slangpumpar

Slangpumpar, även kända som peristaltiska pumpar, är en typ av positiv förskjutningspump som används för att pumpa en mängd olika vätskor. De fungerar genom att komprimera och dekomprimera en slang eller ett rör, vilket skapar ett vakuum som drar vätskan genom röret.

Var kan jag köpa en slangpump?

Slangpumpar kan köpas från ett flertal olika industriella leverantörer och tillverkare, både online och i fysiska butiker. Ett exempel på en pålitlig leverantör är Tapflo, som är känt för sin höga kvalitet och breda sortiment av slangpumpar. De har ett gott rykte inom branschen och erbjuder olika modeller som kan passa dina specifika behov. Det kan vara värt att besöka deras webbplats eller kontakta dem direkt för mer information om deras produkter och tjänster.

Hur fungerar den?

En slangpump fungerar genom att använda en roterande mekanism för att komprimera en flexibel slang eller ett rör. Denna kompression skapar en serie av vakuum, eller "peristaltiska" vågor, som driver vätskan genom röret.

Här är en steg-för-steg beskrivning av hur den fungerar:

 1. Kompression: När pumpen startar, komprimerar en serie av rullar, skor eller lobes (beroende på pumpens design) slangen eller röret. Denna kompression skapar ett vakuum bakom rullen, vilket drar vätskan in i röret.
 2. Transport: När rullen fortsätter att rotera, flyttas kompressionen längs röret, vilket driver vätskan framåt. Detta skapar en kontinuerlig flödeshastighet och säkerställer att vätskan inte backar tillbaka.
 3. Återställning: Efter att rullen har passerat, återgår slangen eller röret till sin ursprungliga form. Detta skapar ett nytt vakuum, vilket drar in mer vätska och förbereder röret för nästa kompressionscykel.

En av de stora fördelarna med slangpumpar är att vätskan endast kommer i kontakt med insidan av slangen eller röret, vilket minimerar risken för kontaminering.

Detta gör dem idealiska för användning inom en rad olika industrier, inklusive läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och kemiska processindustrin.

Användningsområden för slangpumpar

Slangpumpar används i en mängd olika tillämpningar. De är särskilt vanliga inom följande områden:

 • Kemisk industri: De används för att transportera kemikalier på ett säkert och kontrollerat sätt. De kan hantera olika typer av kemikalier, inklusive syror, baser, lösningsmedel och giftiga ämnen.
 • Farmaceutisk industri: Inom läkemedelsindustrin används de för att exakt dosera och transportera olika typer av läkemedel, inklusive flytande läkemedel och viskösa substanser. De är också användbara för att överföra känsliga eller biologiska läkemedel som kräver skonsam hantering.
 • Livsmedelsindustri: Slangpumpar används för att transportera livsmedelsprodukter som drycker, sirap, såser, yoghurt, krämiga blandningar och viskösa livsmedel. Eftersom slangpumpar har minimal kontakt med materialet, är de idealiska för att upprätthålla hygieniska standarder.
 • Vattenhantering: Inom vattenhanteringssystem används de för att hantera dosering av kemikalier, överföring av vatten mellan olika enheter och pumpning av vatten i olika processer såsom vattenrening, avloppsbehandling och bevattning.

Fördelar

Slangpumpar har en rad fördelar som gör dem till ett populärt val för många olika applikationer. Här är några av de viktigaste fördelarna:

 • Renhet: Eftersom det enda som kommer i kontakt med vätskan är insidan av slangen, finns det ingen risk för kontaminering. Detta gör de idealiska för applikationer där renhet är avgörande, som inom läkemedelsindustrin eller livsmedelsindustrin.
 • Lågt underhåll: Få rörliga delar och ingen behov av ventiler, tätningar eller körtlar. Detta gör dem relativt billiga att underhålla och enkla att rengöra.
 • Flexibilitet: Kan användas för att pumpa en mängd olika vätskor, inklusive korrosiva kemikalier, viskösa vätskor och vätskor med fasta partiklar. De kan också hantera en mängd olika flödeshastigheter och trycknivåer.

Överväg det här innan köp

När du överväger att köpa en slangpump, finns det flera viktiga faktorer att tänka på. Dessa inkluderar:

 • Materialkompatibilitet: Det är viktigt att överväga vilken vätska som ska pumpas och om slangen är kompatibel med denna vätska. Vissa vätskor kan vara korrosiva eller skadliga för vissa material, så det är viktigt att välja en slang som kan hantera den specifika vätskan.
 • Kapacitet: Beroende på dina behov kan du behöva en pump med en högre eller lägre kapacitet. Kapaciteten kan variera mycket, så det är viktigt att välja en modell som kan hantera mängden vätska du behöver pumpa.
 • Driftsmiljö: Var kommer pumpen att användas? Är det en ren miljö som ett laboratorium, eller en mer krävande industriell miljö? Vissa modeller är bättre lämpade för vissa miljöer än andra.
 • Underhåll och rengöring: Vissa pumpar kan vara svåra att demontera och rengöra, vilket kan vara ett problem om du behöver pumpa vätskor som kan orsaka uppbyggnad eller blockeringar.
 • Kostnad: Slutligen, överväg kostnaden. Medan vissa pumpar kan ha en lägre inköpskostnad, kan de ha högre drifts- och underhållskostnader. Det är viktigt att överväga den totala ägarkostnaden när du väljer vilka typ du ska beställa.