Företagsutbildningar med miljötänk

Om du vill vidareutbilda dig inom något som har med miljö och klimat att göra, finns det många bra företagsutbildningar på ämnet. Som miljövetare eller med en utbildning inom hållbarhet får du specialkunskaper inom klimatsmart och hållbar utveckling, miljövård och så vidare. Läs mer på till exempel YHutbildningar.se eller studera.nu.

Klimatsmart och miljövänligt tänk har även letat sig in i de flesta andra utbildningar, och när du vidareutbildar dig, särskilt tekniska yrken, läggs ofta stor vikt vid miljö- och klimatutvecklingen i samhället och hur ditt yrke kan ta hänsyn till denna. Här kan du läsa mer om olika företagsutbildningar inom branscherna elsäkerhet, kylteknik och ventilation, områden där ett genomgående miljötänk är viktigt, inte minst inom interna företagsutbildningar.

Företagsutbildningar med miljötänk

Företagsutbildningar i branscher som dessa är speciellt anpassade för verksamheten i fråga och ser till att företaget och dess anställda anpassar sig till de senaste regler och krav som gäller i branschen, inte minst i fråga om miljö och klimat. En expert på företagsutbildningar är INSU, vars företagskurser ger de anställda uppdaterad kunskap och ser till att företaget ligger i framkant. Nedan kan du läsa mer om företagsutbildningar inom respektive område.

Elsäkerhet – Utbildning

Elsäkerhet är en bransch i ständig förändring och med en utbildning inom elsäkerhet får du uppdaterad kunskap inom ESA och bidrar till tryggare arbetsplatser. Elsäkerhetsutbildningar finns i flera nivåer och med olika specifikt innehåll, både för elektriker eller och för dig som inte än är yrkesutbildad. Läs mer om elsäkerhetsutbildning här, och om var du kan läsa vidare.

Kylteknik – Utbildning

Växande användning av värme- och kylteknik skapar behov av välutbildad personal inom området. På en kylteknik-utbildning läggs stort fokus vid det praktiska, och du får lära dig om lager och systemuppbyggnad, men även de senaste reglerna och riktlinjerna i branschen, så att du är up-to-date med vad som krävs. Läs mer om kylteknik-utbildning, och få förslag på var du kan ansöka.

Ventilation – Utbildning

En god luftkvalitet och ett bra inomhusklimat är ett måste för både människor och maskiner. Att du som arbetar med ventilation är uppdaterad och utbildad ger konkurrenskraft och eftersökt specialistkunskap. Ventilation är ett område som ständigt utvecklas och påverkar arbetsmiljön för många människor varje år. Läs mer om ventilation-utbildning, och få tips på var du kan vända dig för mer information.