Vattenkraft - fakta

Hur fungerar vattenkraft?

Vattnet faller från en högre nivå till en turbin under, denna turbin är kopplad till en generator som utvinner energin från fallet. Om vattnet faller ifrån en högre höjd och mängden vatten är större så påverkar det självklart trycket som turbinen får och därav skapas en större mängd energi.

Vatten kan regleras för mer energi

Till skillnad ifrån solenergi och vindkraft kan vi reglera vatten, då vi kan spara vatten i dammar eller tankar, sen kan vi vid behov släppa ut vattnet och ner i de stora turbinerna i vattenkraftverket när energibehovet är större.
För att kunna få så mycket energi som möjligt av denna rena energikälla, så skapas stora kraftverk längs vattendrag med strömt vatten och chans till höga fall av vatten.

Hur många vattenkraftverk finns det i Sverige?

I Sverige finns nästan 2 000 vattenkraftverk som idag bidrar med ungefär 45 procent av Sveriges elproduktion.

Fördelar med vattenkraft

  • Vattenkraft står inte för något som helst bidragande till växthusgaser
  • Vattenkraft är en förnybar energikälla då vattnet ej tar slut
  • En gratis resurs, vatten är gratis att använda och kostar inte som kol och olja
  • Vattenkraftverket skapar ej restprodukter som för till exempel kärnkraftverk
  • Det går att lagra vatten i dammarna, så att elproduktionen kan regleras efter behov

Nackdelar med vattenkraft

Vattenkraftverk påverkar ekosystemen i de använda vattendragen och kan ändra djur- och växtlivet för platserna

Vattenkraftverks miljöpåverkan

Vattenkraft har ingen klimatpåverkan mer än i den mån att den till del påverkar ekosystemet runt bygget av ett vattenkraftverk. Reglerna är hårda för vart man får bygga vattenkraftverken, för att minimera den påverkan den kan ha för våra dur och natur.

Hjälper till att förbättra miljön i området

Just därför arbetar också vattenkraftföretagen dagligen med att förbättra miljön i området för att bibehålla den natur som finns. Som exempel planteras småfisk och man arbetar med underhåll av sträckor som annars var fiskens vandring. Natur kollas också upp och man tar in information för att tillföra till det liv som ursprungligen fanns vid bygget.