Kollektivtrafik gemensamma transporters miljöpåverkan

I takt med det växande intresset för elfordon runt om i världen, ökar också pressen på att kollektivtrafiken ska följa i samma hjulspår som produktionen av elbilar. Idag kan du i vissa svenska städer se eldrivna bussar passera dig helt ljudlöst och med hjälp av den svenska elproduktionen, med näst intill noll klimatpåverkan.

Ekologisk hållbarhet i Sveriges kollektivtrafik – fungerar den?

Större delen av elbussar som används i Sverige idag är helt eldrivna och behöver därför inga fossila bränslen som släpper ut växthusgaser. Bara ett fåtal är hybrider och använder sig främst av el men kan också gå över till diesel eller etanol.
Men om man ska fokusera på de 100% eldrivna bussarna och tågen i Sverige så bör de räknas som koldioxidfria fordon. Då svensk elproduktion i stort sett producerar fossilfri el så går det hand i hand med vad man vill få fram med elfordonen.

Elektrifiering av Sveriges kollektivtrafik

I dagsläget är det främst tåg-, buss- och taxibolag som tagit del av flertalet projekt för att förbereda sig för elektrifiering av Sveriges vägar och järnvägar. Åren framöver sker bland annat en stor satsning på att ytligare elektrifiera främst i stadstrafiken som ger fina miljövinster vilket minskar både ljudnivåer och utsläpp.
Västtrafik i Göteborg ger sig också in i en ny satsning där planen är att börja erbjuda elfärjor under 2019.

Starka målsättningar för miljön inom kollektivtrafiken i Sverige

Svensk kollektivtrafik har som sagt allt mer sett vinsten med att satsa stort på en framtid mer miljövänlig transport. De ställer långtgående miljökrav, som exempel att trafiken körs med klimatsmarta drivmedel och energieffektiva fordon och att buller och utsläpp begränsas.
Man hittar också samarbeten med trafikföretag som satsar på miljövänlig transport för att kunna stötta dem i att driva vidare miljöarbetet och effektivisera den.

Miljöanpassade byggnader

Idag byggs också fastigheter och väntplatser, där miljön ligger i fokus med allt från användning av hållbart material och minskad energiförbrukning.
En viktig del i arbetet är att dra nytta av den förnybara el vi kan producera från bland annat solceller som placerats på byggnaderna.
Utanför väntplatserna har stolpar monterats för att snabbt och enkelt använda den skapade elen och ladda bussarna så fort och effektivt som möjligt.

Eldrivna bussar i Sverige

Idag finns det totalt 134 eldrivna bussar runt om i Sverige, men det blir bara fler och med hjälp av bland annat Volvo utvecklas elbussar som skall vara anpassade för svenskt väglag. Idag har Göteborg ett samarbete med Volvo Bussar, där deras elbuss Volvo 7900 electric (ett av deras konceptfordon) används dagligen för att utvärdera ny miljöanpassad teknik och olika nya lösningar för den framtida kollektivtrafiken.

Län med fokus på miljövänlig transport och andel användande av fossilfritt bränsle i procent

 • Stockholm 95,4
 • Blekinge 95
 • Västmanland 94,5
 • Södermanland 94,2
 • Västra Götaland 89,4
 • Östergötland 86,3
 • Örebro 86,1
 • Kronoberg 79,4
 • Halland 79,3
 • Jönköping 78,2
 • Gävleborg 75,4
 • Skåne 70,7
 • Dalarna 61,8
 • Kalmar 60,8
 • Västernorrland 59,9
 • Värmland 57,4
 • Jämtland 54,9
 • Västerbotten 34,7
 • Uppsala 32,8
 • Norrbotten 22,9
 • Gotland 6
 • Hela landet 76,8