Centrifugalpumpar

Vad är en centrifugalpump?

En centrifugalpump är en mekanisk enhet som är utformad för att flytta en vätska genom överföring av rotationsenergi från en eller flera drivna rotorer. Denna rotationsenergi skapar en centrifugalkraft som driver vätskan genom pumpen och ut i systemet.

Så här fungerar den i grova drag:

 • Intag: Vätska kommer in i pumpen genom ett inlopp eller sugmunstycke vid eller nära rotationsaxel.
 • Impeller: När vätskan når impellern, som är en sorts skovelhjul med böjda blad, får den rotationsenergi av den snurrande impellern. Denna rotationsenergi ökar vätskans hastighet.
 • Centrifugalkraft: När impellern snurrar skapas en centrifugalkraft som driver vätskan utåt mot pumpens hölje. Denna kraft ökar det hydrostatiska trycket på vätskan.
 • Utgång: Den högre-tryck vätskan tvingas sedan ut ur pumpen genom ett utlopp eller tryckmunstycke, som ofta är beläget på dess sida. Detta utlopp är vanligtvis större än inloppet, vilket hjälper till att omvandla vätskans hastighet till ett ökat tryck.
 • Energiöverföring: Genom att öka vätskans hastighet och sedan omvandla denna hastighet till ett högre tryck, överför pumpen energi till vätskan och får den att flytta sig genom systemet.

Det är viktigt att notera att centrifugalpumpar är mest effektiva för vätskor med relativt låg viskositet, som vatten, eftersom tjockare vätskor kan göra det svårare för impellern att överföra energi på ett effektivt sätt.

Var kan jag köpa en centrifugalpump?

Många industriella leverantörer och tillverkare säljer dessa pumpar, både online och i fysiska butiker. Några av de mest populära platserna att köpa är specialiserade industributiker och direkt från tillverkare. Ett företag som är känt för sina högkvalitativa och pålitliga centrifugalpumpar är Tapflo. De erbjuder ett brett utbud som är anpassade för olika industriella applikationer.

Användningsområden

Centrifugalpumpar används i en mängd olika industriella tillämpningar. De är särskilt vanliga inom följande områden:

 • Vattenförsörjning för bostadsområden
 • Brandskyddssystem
 • Avlopp/slamhantering
 • Livsmedels- och dryckesproduktion
 • Olje- och gasindustrin
 • Kemisk och petrokemisk industri
 • Pappersbruk

Olika typer

Det finns flera olika typer av centrifugalpumpar, var och en med sina egna unika egenskaper och användningsområden:

Axeltätade

Axeltätade centrifugalpumpar har en axeltätning som används för att förhindra att vätska läcker ut längs axeln. Dessa varianter är robusta och pålitliga, och de kan hantera en mängd olika vätskor.

Magnetdrivna

Magnetdrivna centrifugalpumpar använder magnetiska krafter för att överföra kraften från motorn till impellern. Detta innebär att det inte finns någon axeltätning, vilket minskar risken för läckage. Magnetdrivna pumpar är särskilt användbara i applikationer där läckage måste undvikas, som när man hanterar farliga eller korrosiva vätskor.

Hygieniska

Hygieniska centrifugalpumpar är designade för att möta de höga hygieniska kraven inom livsmedels- och läkemedelsindustrin. De är tillverkade av material som är lätta att rengöra och som inte bidrar till bakterietillväxt. Dessutom är de konstruerade för att minimera döda zoner där bakterier kan samlas.

Vertikala

Vertikala centrifugalpumpar är konstruerade för att vara nedsänkta i vätskan de pumpar. De är perfekta för applikationer där det är viktigt att spara utrymme, eller där vätskanivån kan vara låg, som i en brunn eller tank.

Fördelar med pumpen

Centrifugalpumpar erbjuder en rad fördelar som gör dem till ett populärt val för många olika applikationer. De är effektiva, pålitliga och kapabla att hantera en stor mängd vätska. Dessutom är de relativt enkla att installera och underhålla, vilket gör dem till ett kostnadseffektivt val för många industrier.

 • Hög kapacitet: Kan pumpa stora volymer av vätska snabbt, vilket gör dem lämpliga för applikationer som kräver högt flöde.
 • Enkelt underhåll: De har färre rörliga delar och ingen ventil eller membran, vilket gör dem relativt enkla att underhålla.
 • Energi-effektiva: För många applikationer är de mer energieffektiva än andra pumpar, särskilt vid högre flödeshastigheter.
 • Flexibel konstruktion: Det finns många olika konstruktioner och storlekar, vilket gör det lätt att hitta en som passar specifika behov.
 • Robust och pålitlig: De är ofta tillverkade av robusta material och kan vara mycket pålitliga över långa tidsperioder.
 • Hanterar låg viskositet: De är särskilt effektiva för att pumpa vätskor med låg viskositet, som vatten.
 • Klarar av höga tryck: Vissa är designade för att klara av mycket höga tryck.

Faktorer att överväga

När du överväger att köpa en centrifugalpump, finns det flera viktiga faktorer att tänka på. Dessa inkluderar:

 • Driftsförhållanden: De är utformade för att fungera optimalt under specifika förhållanden. Det är viktigt att förstå din applikations specifika krav på flödeshastighet och tryckhöjd för att välja rätt pump.
 • Vätskans natur: Är vätskan du behöver pumpa korrosiv eller innehåller den fasta partiklar? Dessa faktorer kan påverka valet av material och design.
 • Energiförbrukning: Centrifugalpumpar kan vara energiintensiva. Det är viktigt att överväga dess effektivitet och dess inverkan på dina energikostnader.
 • Tillgängligt utrymme: Storleken på centrifugalpumpen och det utrymme som krävs för installation och underhåll kan vara en viktig övervägande, särskilt i trånga utrymmen.

Funktion

Den fungerar genom att omvandla mekanisk energi från en motor till rörelseenergi, vilket får vätskan att röra sig. Denna energi omvandlas sedan till tryckenergi när vätskan lämnar pumpen och går in i systemet.

Vad är centrifugalkraft?

Centrifugalkraft är en skenbar kraft som verkar på ett föremål som rör sig i en cirkulär bana. Den verkar utåt, bort från centrum av rotationen, och är lika stor men motsatt riktad mot den centripetala kraften, som är den verkliga kraften som håller föremålet i sin cirkulära bana.

Centrifugalkraften är en skenbar kraft eftersom den inte uppstår från någon fysisk interaktion mellan två objekt, utan snarare är ett resultat av objektets cirkulära rörelse. Den känns som en verklig kraft för ett objekt i rotation eftersom den orsakar en acceleration av objektet utåt från rotationscentrum.

Ett exempel på centrifugalkraft är känslan du får när du snurrar runt snabbt - du känner en kraft som verkar trycka dig utåt. Detta är centrifugalkraften. Ett annat exempel är när du kör bil och tar en skarp kurva, du känner en kraft som verkar trycka dig mot utsidan av kurvan. Detta är också centrifugalkraften.

Vanliga frågor

Hur underhåller jag min centrifugalpump?

Underhåll kan variera beroende på pumpens specifika design och användning. Generellt sett bör du regelbundet inspektera pumpen för tecken på slitage eller skada, rengöra alla filter och skärmar, och se till att alla rörliga delar är ordentligt smorda.

Vilken typ av centrifugalpump passar bäst?

Valet beror på flera faktorer, inklusive typen av vätska som ska pumpas, mängden vätska, och de specifika kraven i din applikation. Det är bäst att konsultera med en pumpexpert eller en tillverkare för att bestämma vilken typ av pump som bäst uppfyller dina behov.