Laddstolpe BRF

Installera laddstolpe i bostadsrättsförening (BRF) är ett viktigt steg mot att stödja övergången till elbilar och bidra till en mer hållbar framtid. Laddstolparna ger boende möjlighet att ladda sina elbilar bekvämt hemma, vilket inte bara är praktiskt utan också kan öka fastighetens värde och attraktivitet.

Vad är en laddstolpe?

En laddstolpe är en station där man kan ladda sin elbil. Laddstolpar kan installeras på parkeringsplatser som tillhör bostadsrättsföreningen.

De kan antingen vara kopplade till det allmänna elnätet eller till en egen elproduktion, till exempel solpaneler. Laddstolparna kan vara utrustade med en eller flera laddpunkter, beroende på hur många bilar som ska kunna laddas samtidigt.

Vilka lösningar finns det för laddstolpar i BRF?

Eways erbjuder en lösning för laddstolpar i BRF. De hjälper till med allt från installation till uppföljning.

Bostadsrättsföreningen kan själv välja den tjänst som passar deras behov. De kan få hjälp med administrationen, som hantering av fakturering av den förbrukade elen och support dygnet runt.

Genom Eways blir det automatiskt en rättvis fördelning av kostnader eftersom alla betalar för sin egen förbrukning.

Varför installera i BRF?

Det finns flera fördelar med att installera laddstolpar i bostadsrättsföreningar:

  • Bekvämlighet: Det är bekvämt att kunna ladda bilen över natten och alltid ha en fulladdad bil på morgonen. Detta sparar tid och gör det enklare att planera resor och utflykter.
  • Ekonomi: Det kan vara ekonomiskt fördelaktigt, eftersom el ofta är billigare än bensin eller diesel. Dessutom kan installationen av laddstolpar öka värdet på fastigheten och göra den mer attraktiv för potentiella köpare eller hyresgäster.
  • Miljö: Det bidrar till en minskad miljöpåverkan. Elbilar producerar inga avgaser och kan drivas på förnybar energi, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ till traditionella bensin- eller dieseldrivna bilar. Läs mer om detta på EU parlamentets hemsida.

Hur går installationen till?

Installationen av elbilsladdare i en bostadsrättsförening kan vara en stor investering, men det finns flera fördelar. För det första ökar det attraktiviteten för bostadsrättsföreningen, eftersom allt fler söker efter bostäder där det finns möjlighet att ladda elbil. För det andra kan det vara ekonomiskt fördelaktigt på lång sikt, eftersom kostnaden för el ofta är lägre än för bensin eller diesel.

Hur fungerar elbilsladdning i BRF?

För att kunna ladda elbilar i en bostadsrättsförening krävs det att det finns en infrastruktur för detta. Det innebär att det måste finnas laddstolpar och tillräckligt med el för att kunna ladda bilarna. Det kan också vara bra att ha ett system för att fördela kostnaderna för elen mellan de boende som använder laddstolparna.

Finns det bidrag för elbilsladdare i BRF?

Ja, det finns ett statligt bidrag att söka för bostadsrättsföreningar som vill installera elbilsladdare.

Naturvårdsverket har en stödordning för laddinfrastruktur där bostadsrättsföreningar kan söka bidrag för att täcka upp till 50% av kostnaderna för installation av laddpunkter.

Detta bidrag är till för att underlätta för fler att välja elbil och därmed bidra till en grönare framtid.

Så vad väntar du på?

Att installera laddstolpar för elbilar i en bostadsrättsförening kan vara en god investering både för miljön och för föreningens medlemmar.

Det finns flera fördelar, som bekvämligheten att alltid ha en fulladdad bil, de ekonomiska fördelarna med billigare driftkostnader och bidraget till en grönare framtid.